En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives de l’empresa.

Demiplié
NIF: 35089540N
Carrer Molins 3, 08328 Alella (Barcelona)
info@demiplie.es

Protecció de dades:

Per mitjà d’aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal necessaris per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis.

Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s’indiquin, aquesta informació serà guardada i gestionada amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica establertes en la legislació aplicable per impedir accés o ús indegut de les dades, la seva manipulació, o pèrdua.

En qualsevol moment vostè por exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació en relació amb aquestes dades, dirigint la seva sol·licitud a la direcció del titular dels fitxers. Pot trobar formularis per a exercir els seus drets en el lloc web de la Agencia de Protecció de Dades.